• Sạc macbook air 45w magsafe 1

    0 trên 5
    Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
    Điện áp đầu ra 14.5v (3.1A)
    Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
    Tình trạng  : Mới 100%
    Các model tương thích
    • MacBook Air (Mid 2009)
    • MacBook Air (Late 2008)
    • MacBook Air (Original)
    • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
    • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
    • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
    • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
    649.000
  • Sạc Macbook Air 45w Magsafe 2

    0 trên 5
    Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
    Điện áp đầu ra 14.5v (3.1A)
    Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
    Tình trạng  : Mới 100%
    Các model tương thích MacBook Air (11-inch, Early 2015)
    MacBook Air (13-inch, Early 2015)
    MacBook Air (11-inch, Early 2014)
    MacBook Air (13-inch, Early 2014)
    MacBook Air (11-inch, Mid 2013)
    MacBook Air (13-inch, Mid 2013)
    MacBook Air (11-inch, Mid 2012)
    MacBook Air (13-inch, Mid 2012)
    699.000
  • Sạc Macbook Air A1237 – OEM

    0 trên 5
    Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
    Điện áp đầu ra 14.5v (3.1A)
    Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
    Tình trạng  : Mới 100%
    Các model tương thích
    • MacBook Air (Mid 2009)
    • MacBook Air (Late 2008)
    • MacBook Air (Original)
    • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
    • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
    • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
    • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
    649.000
  • Sạc Macbook Air A1304 – OEM

    0 trên 5
    • MacBook Air (Mid 2009)
    • MacBook Air (Late 2008)
    • MacBook Air (Original)
    • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
    • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
    • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
    • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
    649.000
  • Sạc Macbook Air A1369 – OEM

    0 trên 5
    • MacBook Air (Mid 2009)
    • MacBook Air (Late 2008)
    • MacBook Air (Original)
    • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
    • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
    • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
    • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
    649.000
  • Sạc Macbook Air A1370 – OEM

    0 trên 5
    • MacBook Air (Mid 2009)
    • MacBook Air (Late 2008)
    • MacBook Air (Original)
    • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
    • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
    • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
    • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
    649.000
  • Sạc Macbook Air A1465 – OEM

    0 trên 5
    Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
    Điện áp đầu ra 14.5v (3.1A)
    Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
    Tình trạng  : Mới 100%
    Các model tương thích
    • MacBook Air (Mid 2009)
    • MacBook Air (Late 2008)
    • MacBook Air (Original)
    • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
    • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
    • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
    • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
    649.000