• Sạc macbook pro 60w magsafe 1

  0 trên 5
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 16.5v (3.65A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích
  • MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)
  • MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009)
  • MacBook (13-inch, Mid 2009)
  • MacBook (13-inch, Early 2009)
  • MacBook (13-inch, Aluminum, Late 2008)
  • MacBook (13-inch, Late 2008)
  • MacBook (13-inch, Early 2008)
  • MacBook (13-inch, Late 2007)
  • MacBook (13-inch, Mid 2007)
  • MacBook (13-inch, Late 2006)
  • MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
  • MacBook Pro (13-inch, Late 2011)
  • MacBook Pro (13-inch, Early 2011)
  • MacBook Pro (13-inch, Mid 2010)
  • MacBook (13-inch, Mid 2010)
  • MacBook (13-inch, Late 2009)
  649.000
 • Sạc Macbook Pro 60w Magsafe 1– Original

  0 trên 5
  Hãng Sản Xuất  : Apple
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 16.5v (3.65A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích
  • MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)
  • MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009)
  • MacBook (13-inch, Mid 2009)
  • MacBook (13-inch, Early 2009)
  • MacBook (13-inch, Aluminum, Late 2008)
  • MacBook (13-inch, Late 2008)
  • MacBook (13-inch, Early 2008)
  • MacBook (13-inch, Late 2007)
  • MacBook (13-inch, Mid 2007)
  • MacBook (13-inch, Late 2006)
  • MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
  • MacBook Pro (13-inch, Late 2011)
  • MacBook Pro (13-inch, Early 2011)
  • MacBook Pro (13-inch, Mid 2010)
  • MacBook (13-inch, Mid 2010)
  • MacBook (13-inch, Late 2009)
  2.650.000
 • Sạc macbook pro 60w magsafe 2

  0 trên 5
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 16.5v (3.65A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích
  • MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)
  • MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)
  • MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)
  • MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013)
  • MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)
  699.000
 • Sạc Macbook pro 60w Magsafe 2– Original

  0 trên 5
  Hãng Sản Xuất  : Apple
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 16.5v (3.65A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích
  • MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)
  • MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)
  • MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)
  • MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013)
  • MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)
  2.650.000
 • Sạc macbook pro 85w magsafe 1

  0 trên 5
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 18.5v (4.6A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích
  • MacBook Pro (15-inch Mid 2009)
  • MacBook Pro (17-inch Mid 2009)
  • MacBook Pro (17-inch Early 2009)
  • MacBook Pro (15-inch Late 2008)
  • MacBook Pro (17-inch Late 2008)
  • MacBook Pro (15-inch Early 2008)
  • MacBook Pro (17-inch Early 2008)
  • MacBook Pro (15-inch 2.4/2.2GHz)
  • MacBook Pro (17-inch 2.4GHz)
  • MacBook Pro (15-inch Core 2 Duo)
  • MacBook Pro (17-inch Core 2 Duo)
  • MacBook Pro (15-inch Glossy)
  • MacBook Pro (17-inch)
  • MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)
  • MacBook Pro (15-inch, Late 2011)
  • MacBook Pro (17-inch, Late 2011)
  • MacBook Pro (15-inch, Early 2011)
  • MacBook Pro (17-inch, Early 2011)
  • MacBook Pro (15-inch, Mid 2010)
  • MacBook Pro (17-inch, Mid 2010)
  649.000
 • Sạc Macbook Pro 85w magsafe 1– Original

  0 trên 5
  Hãng Sản Xuất  : Apple
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 18.5v (4.6A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích
  • MacBook Pro (15-inch Mid 2009)
  • MacBook Pro (17-inch Mid 2009)
  • MacBook Pro (17-inch Early 2009)
  • MacBook Pro (15-inch Late 2008)
  • MacBook Pro (17-inch Late 2008)
  • MacBook Pro (15-inch Early 2008)
  • MacBook Pro (17-inch Early 2008)
  • MacBook Pro (15-inch 2.4/2.2GHz)
  • MacBook Pro (17-inch 2.4GHz)
  • MacBook Pro (15-inch Core 2 Duo)
  • MacBook Pro (17-inch Core 2 Duo)
  • MacBook Pro (15-inch Glossy)
  • MacBook Pro (17-inch)
  • MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)
  • MacBook Pro (15-inch, Late 2011)
  • MacBook Pro (17-inch, Late 2011)
  • MacBook Pro (15-inch, Early 2011)
  • MacBook Pro (17-inch, Early 2011)
  • MacBook Pro (15-inch, Mid 2010)
  • MacBook Pro (17-inch, Mid 2010)
  2.650.000
 • Sạc macbook pro 85w magsafe 2

  0 trên 5
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 18.5v (4.6A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích
  • MacBook Pro (Retina, 15 inch, Mid 2015)
  • MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)
  • MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)
  • Macbook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)
  • MacBook Pro (Retina, Mid 2012)
  699.000
 • Sạc macbook pro 85w magsafe 2 – Original

  0 trên 5
  Hãng Sản Xuất  : Apple
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 18.5v (4.6A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích
  • MacBook Pro (Retina, 15 inch, Mid 2015)
  • MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)
  • MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)
  • Macbook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)
  • MacBook Pro (Retina, Mid 2012)
  2.650.000