• Sạc macbook air 45w magsafe 1

  0 trên 5
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 14.5v (3.1A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích
  • MacBook Air (Mid 2009)
  • MacBook Air (Late 2008)
  • MacBook Air (Original)
  • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
  • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
  649.000
 • Sạc macbook air 45w magsafe 1 – Original

  0 trên 5
  Hãng Sản Xuất  : Apple
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 14.5v (3.1A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích
  • MacBook Air (Mid 2009)
  • MacBook Air (Late 2008)
  • MacBook Air (Original)
  • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
  • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
  2.650.000
 • Sạc Macbook Air 45w Magsafe 2

  0 trên 5
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 14.5v (3.1A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích MacBook Air (11-inch, Early 2015)
  MacBook Air (13-inch, Early 2015)
  MacBook Air (11-inch, Early 2014)
  MacBook Air (13-inch, Early 2014)
  MacBook Air (11-inch, Mid 2013)
  MacBook Air (13-inch, Mid 2013)
  MacBook Air (11-inch, Mid 2012)
  MacBook Air (13-inch, Mid 2012)
  699.000
 • Sạc Macbook Air 45w Magsafe 2 – Original

  0 trên 5
  Hãng Sản Xuất  : Apple
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 14.5v (3.1A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích MacBook Air (11-inch, Early 2015)
  MacBook Air (13-inch, Early 2015)
  MacBook Air (11-inch, Early 2014)
  MacBook Air (13-inch, Early 2014)
  MacBook Air (11-inch, Mid 2013)
  MacBook Air (13-inch, Mid 2013)
  MacBook Air (11-inch, Mid 2012)
  MacBook Air (13-inch, Mid 2012)
  2.650.000
 • Sạc Macbook Air A1237 – OEM

  0 trên 5
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 14.5v (3.1A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích
  • MacBook Air (Mid 2009)
  • MacBook Air (Late 2008)
  • MacBook Air (Original)
  • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
  • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
  649.000
 • Sạc Macbook Air A1304 – OEM

  0 trên 5
  • MacBook Air (Mid 2009)
  • MacBook Air (Late 2008)
  • MacBook Air (Original)
  • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
  • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
  649.000
 • Sạc Macbook Air A1369 – OEM

  0 trên 5
  • MacBook Air (Mid 2009)
  • MacBook Air (Late 2008)
  • MacBook Air (Original)
  • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
  • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
  649.000
 • Sạc Macbook Air A1370 – OEM

  0 trên 5
  • MacBook Air (Mid 2009)
  • MacBook Air (Late 2008)
  • MacBook Air (Original)
  • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
  • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
  649.000
 • Sạc Macbook Air A1465 – OEM

  0 trên 5
  Điện áp đầu vào 100-240v (1.5A)
  Điện áp đầu ra 14.5v (3.1A)
  Bảo Hành : 1 Đổi 1 trong vòng 12 tháng
  Tình trạng  : Mới 100%
  Các model tương thích
  • MacBook Air (Mid 2009)
  • MacBook Air (Late 2008)
  • MacBook Air (Original)
  • MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
  • MacBook Air (13-inch, Late 2010)
  • MacBook Air (11-inch, Late 2010)
  649.000